Lørdag 21. okt. var det pyntet og dekket til jubileumsfest i Misjonssenteret, Namsos: Nyskudd kvinneforening feira 80!

På selve jubileumsfesten hadde vi besøk av Japanmisjonær Else Marie Ledal, som delte Guds ord med oss og fortalte fra Japan og arbeidet hun har stått i der. Anne Kjersti  Ryen leda fest-samværet på en fin måte.  Aud Irene Bergane kom helt fra Molde for å være sammen med oss.      Hun trakterte flygelet og hadde åpningsord til oss om bønn. Margrete Klokkehaug, som har vært medlem i 32 år, ga oss et tilbakeblikk fra de 80 åra foreninga har lagt bak.

Det var i heimen til Kristine og Herman Sitter det hele starta. Døtrene i huset arbeidde på

sykehuset, og der kom de i kontakt med mange unge. En kveld ba de med seg en del kristne ungdommer, og det viste seg et behov for en åndelig heim mens de var i byen. Arbeidsforeninga Nyskudd ble starta høsten 1937. Det var lite penger blant ungdommene i den tida, så de strikka og sydde gjenstander til en årlig basar på Bedehuset. Nyskuddbasaren ble etter hvert omtala som basaren for de fine håndarbeidene.

Andakter, sang, vitnesbyrd  og opplesing av misjonsstoff  er fast innslag på møtene fortsatt, – og gave til misjonen! Gjenstander til juleutlodninga på Julemessa blir for det meste kjøpt inn av enkelte, men en brodert juleduk har vært fast gevinst noen år,  Nyskuddforeninga kjøper gjerne en gjenstand.

Ei fin gruppe fra Unge Røster sang flere sanger for oss, og det var frisk og god sang. Takk skal dere ha!

Det var en gledelig at mange tidligere medlemmer kom på festen. Deriblant to på over nitti år, de var medlemmer fra ca 1950, og nesten fram til i dag.

Øyvind Fonn hilste fra Namsos Misjonsforsamling og fra Namdal Område. Nyskudd – et skudd skal spire – et nytt skudd på stammen. Springer ut av nød. Tro at Gud vil!

Han stemte også i en gratulasjonssang for oss.

Mens vi sang «Hedningenes millioner»  ble jubileumsgaven samla inn, og det kom inn til misjonen kr. 12.360,-

Så fulgte Gledens Herre og vi kunne nyte kaffe, snitter og jubileumskake mm, mens samtalen gikk utvungent rundt bordene.

Målfrid Fjell

 

Bildet er av dagens medlemmer i Nyskudd