Lydopptak

Lydopptak finner du på vårt hovedarkiv. Talene er organisert i mapper etter type taler, møteuker, møtehelger m.m.
De samme talene finner du også i oversikten under. Her står talene i den rekkefølge de er holdt.
(Egen lydavspiller på denne nettsiden kommer etter hvert…)
2016:

*Tittel*
*Link*

 

Vintermøte:

  1. Møte 1 Dan Hesselund 49:40
  2. Møte 2 Dan Hesselund 45:07
  3. Møte 3 Dan Hesselund 41:03

170211 – Dan Hesellund
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/18731207104/134258042322/1

170210 – Dan Hessellund
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/18731207104/134258444369/1

170209 – Dan Hesselund
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/18731207104/133540061602/1

 

 

170108 – Matt 2,1-12 – Magnar Namsvatn
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/120402494405/1

 

 

161023 – Matt 24,35-44 – Bjørn Valde
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/98910061661/1

 

160928 – Elihus tale til Job – Tove Dahl
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/11335584336/95963163639/1

 

160925 – Jos 5,6-11 – Malvin Torsvik
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/99444707983/1

 

160924 – Esra 10 – Lars Egil Fredriksen
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/95958680040/1

 

Møteuke:

160918 – Men Jeg sier dere – Curt Westman
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/11335584336/95963163639/1

160918 – Jeg tror, hjelp min vantro – Curt Westman
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/11335584336/95963118839/1

160917 – Jeg er ikke verdig – Curt Westman
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/11335584336/95963884394/1

160917 – Hva er ditt navn – Curt Westman
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/11335584336/95214510707/1

160916 – De voktet Jesus for å se – Curt Westman
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/11335584336/95108951251/1

160915 – Da Jesus så deres tro – Curt Westman
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/11335584336/95136167870/1

160914 – Et ødelagt Gudsbilde – Curt Westman
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/11335584336/95135000306/1

160913 – Spydet og vannkrukken – Curt Westman
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/11335584336/95101166149/1

 

160911 – Jairus’ datter – Endre Stene
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/94532834506/1

 

160619 – Matteus 18:12-18 – Lars Egil fredriksen
https://app.box.com/s/mrle1ohevx33ecruyiwfzwjrkpoxvwoq

 

160529 – Født på ny, og det kan merkes – Harald Kaasa Hammer
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/8150070977/67602916133/1

 

160508 – Haggai – Finn-Widar Knutzen
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/64483462917/1

 

160501 – Fader Vår – Endre Stene
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/63526927041/1

 

Møteuke:

160401 – Øyvind Samnøy
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/8463868481/70556027501/1

160402 – Øyvind Samnøy
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/8463868481/70555971569/1

160403 – Øyvind Samnøy
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/8463868481/70555979513/1

160405 – Øyvind Samnøy
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/8463868481/70555988757/1

160406 – Øyvind Samnøy
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/8463868481/70555993837/1

160407 – Øyvind Samnøy
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/8463868481/70555998845/1

160408 – Øyvind Samnøy
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/8463868481/70556004805/1

160409 – Øyvind Samnøy
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/8463868481/70556012481/1

160410 – Øyvind Samnøy
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/8463868481/70556018857/1

 

160320 – Palmesøndagsmøte – Knut Kvalvik
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/57799498405/1

 

160124 – 4. sønd i åpenbaringstiden. Salmene v/ Endre Stene.
https://app.box.com/s/nyukl80bt1086jycfgubdwp5ybvuhrj0

 

160110 – 2. sønd i åpebaringstiden. Joh. 1. 29. Jesus bærer vår synd og nød. Knut Kvalvik.
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/49217403681/1

 

151206 – Rom. kap 11: Helliggjørelsen. Om å leve som en kristen. Bjørn Kero
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/47931893989/1

 

2015:

Møteuke:

151114 – Jon Håvard Gundersen
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/5366064629/43740132645/1

151112 – Jon Håvard Gundersen
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/5366064629/43521552193/1

151111 – Jon Håvard Gundersen
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/5366064629/43521425673/1

 

151025 – Nattverd og barn, del 1 – Ivar Vegge
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/5127501746/41525631114/1

151025 – Nattverd og barn, del 2 – Ivar Vegge
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/5127501746/41525721770/1

 

150920 – Jesu lidelse og vår lidelse – Bjørn Kero
https://app.box.com/s/2bjucex20wzzm03z4ek9mey60y9liaec

 

Møteuke:

150913 – Seminar: et evangelisk syn på musikk – Claus Munk
https://app.box.com/s/d9rkdnzh3zkce6u7iw8rkawu10vzrhx4

150913 – Korsets mysterium: Golgata, her blev Guds Sønn ofret en gang for alle – Claus Munk
https://app.box.com/s/xzeg7xv5bn4yhfsqigv13upg44suttuy

150912 – Veien fram i frafaldstider – Claus Munk
https://app.box.com/s/cxo5uze0gxzb93ov8u00tn5oxkglx6j4

150912 – Frafald, en nærliggende risiko for os alle – Claus Munk
https://app.box.com/s/yff1hf0aa5f05grb0ntq68hxg0akmghu

150911 – Du er forsonet med Gud ved Kristi legemlige død – Claus Munk
https://app.box.com/s/q2slflsqnd50u0b58z9lxte9slpcqfaq

150910 – Verden er korsfestet for meg og jeg for verden – Claus Munk
https://app.box.com/s/20dmur55cbms6pye3thbvozyaddw9vme

150909 – Ordet om korset, en dårskap og en Guds kraft til frelse – Claus Munk
https://app.box.com/s/e4cmaok8o465he6cy5yyzoj7nzt56rpk

150908 – Enhver som påkaller Herrens navn skal frelses – Claus Munk
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/4484871026/36698129026/1

 

150902 – Galaterbrevet 5,1; Til frihet har Kristus forløst oss – Endre Stene
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/36132611570/1

 

Sommerbibelkurs:

150816 – Kjell Dahlene – Misjon
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/4744316293/38550093729/1

150815 – Kjell Dahlene – Hvordan Jakob ble Israel
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/4744316293/38549952141/1

 

150531 – Å være under nåden eller under loven – Finn-Widar Knutzen
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/30814423293/1

 

150524 – Konfirmasjonsmøte, – Rolf Lavik
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/32391643983/1

150523 – Konfirmasjonsmøte, – Bjørn Valde
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/32391570437/1

 

150513 – Profeten Hosea – Kjærlighetens Gud – Endre Stene – Time 6
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3447038454/32390757541/1

150429 – Profeten Hosea – Kjærlighetens Gud – Endre Stene – Time 4
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3447038454/32391076249/1

150429 – Profeten Hosea – Kjærlighetens Gud – Endre Stene – Time 3
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3447038454/32390926571/1

150415 – Profeten Hosea – Kjærlighetens Gud – Endre Stene – Time 2
https://app.box.com/s/svjqj9y3hc0zut9j6kl8rjo8hx8nk1gl

150415 – Profeten Hosea – Kjærlighetens Gud – Endre Stene – Time 1
https://app.box.com/s/kdk5tppu4n6em0o6g4tb98ym8fwedp85

 

150426 – Bjørn Olav Sørhus
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/32391481643/1

 

150418 – Mangor Harestad – 2
https://app.box.com/s/ccr2x16sk9ol09ndmkpjlild4bv91n3g

 

150418 – Mangor Harestad
https://app.box.com/s/mbcflr34qgxkmb50eo0r4hwe85kuug1c

 

150402 – Skjærtorsdagsmøte – Bjørn Valde
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/28286706678/1

 

150329 – Palmesøndagsmøte – Endre Stene
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/28089927930/1

 

Møteuke:

150315 – Kopperormen 4.Mos 21;4-9 – Lars Kjetil Emblem
https://app.box.com/s/rjbh8ixwl2jsv76n8dkc2zm8xw00ttrw

150314 – Lars Kjetil Emblem
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3266024596/27491977502/1

150313 – Tjen hverandre – Lars Kjetil Emblem
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3266024596/27438245116/1

150312 – Jesus stanser ved den ene; Luk 18;35-43 – Lars Kjetil Emblem
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3266024596/27417904696/1

150311 – Han som ikke sparte sin sønn; Luk 18;31-34 – Lars Kjetil Emblem
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3266024596/27417918344/1

 

 

150308 – Misjonsmøte – Marit Thingbø
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/27185705166/1

 

Møteuke:

150301 – Leve med Herren – Stein Solberg
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3180270497/26858472779/1

150228 – Barnekår og Kristusliv – Stein Solberg
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3180270497/26840074361/1

150227 – Av troen følger gjerninger – Stein Solberg
https://app.box.com/s/37nhbvwbj9arsxdbxzrtdv9tfmqlhdjc

150226 – Lunkenhet i menigheten. Joh. åp 2:1-7 og 3:14-22. – Stein Solberg
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3180270497/26760444422/1

 

150222 – Gudsbildet. Salme 50.1-13 – Håkon Leirvik
https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/26556094003/1

 

Vintermøte: 

150130 – Med Himmelen som mål; 1. Pet 4,7-11 – Mikkel Vigilius

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3032329389/25643756215/1

150129 – Med Himmelen som mål; Jak 1,1-5 – Mikkel Vigilius

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3032329389/25974870927/1

150131 – Jonas’ møte med Gud – Mikkel Vigilius

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3032329389/25675032697/1

150131 – Jakobs møte med Gud – Mikkel Vigilius

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3032329389/25674990869/1

150131 – Kristi gjerning og vår gjerning. Og Djevelens ånd og tidens ånd. (Ungdomssamling.) Mikkel Vigilius.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3032329389/26117294851/1

150201 – Bileams møte med Gud – Mikkel Vigilius.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3032329389/25974879335/1

150201 – Frelsens møtested med Gud  (5 Mos 12,13-14) – Mikkel Vigilius

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3032329389/26742937291/1

150131 – Kampen for Guds ord er en god kamp. Joh. 15,1-8 (Bjørkly skole) Mikkel Vigilius

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3032329389/26278153585/1

150131 – Vi underholdes i hjel. Om underholdningsmedier og prioritering.1 (Bjørkly skole.) Mikkel Vigilius.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3032329389/26278159717/1

150131 – Kulturkritikk – ja takk! Om underholdningsmedier og sortering. (Bjørkly skole) Mikkel Vigilius

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3032329389/26278167561/1

 

150125 – Fjerde søndag i åpenbaringstiden. Joh 9,1-7; Mannen som var født blind – Mathias Eftevand

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/25975057741/1

 

Nyårssamling val:

150118 – Lorents Nord-Varhaug Val – Full av nåde og sannhet; Joh 1,14

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3006662051/25441393389/1

150117 – Lorents Nord-Varhaug Val – Å dømme og bedømme 1 av 2

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3006662051/25441381151/1

150117 – Lorents Nord-Varhaug Val – Å dømme og bedømme 2 av 2

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3006662051/25441387227/1

 

150111 – 2. sønd. i åpenbaringstiden. Mark 1,1-8; Døperen Johannes dåp og Jesu dåp – Knut Kvalvik

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093

 

150104 – Kristi Åpenbaringsdag. Luk. 2. 40-52; Jesus som 12-åring i tempelet – Endre Stene.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/25975038293/1

 

2014:

 

141224 – Juleaften. Luk 2.10-11. Finn Widar Knutzen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/25975033983/1

 

Møteuke:

141213 – Å se Herren – Stein Solberg

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2751597419/23926190129/1

141212 – Guds Kjærlighet – Stein Solberg.mp3

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2751597419/23926177523/1

141211 – Vær våken – Stein Solberg

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2751597419/23874681225/1

141210 – Herrens glede over oss i Jesus – Stein Solberg

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2751597419/23800444803/1

141209 – Lyset seirer over mørket – Stein Solberg.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2751597419/23765550339/1

 

141207 – 2. søndag i advent, Luk 21,27-36. Tegnene viser at Jesus er på veg. – Endre Stene

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/23717144089/1

 

Møteuke:

141123 – Søskenkjærlighet og Jesu soningsverk – Stein Solberg

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2751597419/23421028343/1

141122 – Seminar om foreningen med Jesus – Stein Solberg

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2751597419/23421021177/1

141121 – Menneskefrykt og barnekår, matt 10,28-30 – Stein Solberg

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2751597419/23421012123/1

141120 – Det nye livs frukter – Stein Solberg

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2751597419/23421003721/1

141119 – Guds vilje – Stein Solberg

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2751597419/23420991577/1

 

141109 – 22. søndag i treenighetstiden, matt. 12,33-37. Treet kjennes på fruktene. – Endre Stene.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/23717015721/1

 

141024 – Åpne dører og forfulgte kristne – Øyvind Benestad

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768669/22267020067/1

141024 – MorFarBarn og ekteskapet – Øyvind Benestad

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768669/22267003925/1

 

141026 – 5. søndag i treenighetstiden. Ypperstepresten Josva. Knut Kvalvik

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/23226562530/1

 

141005 – Joh. 17,1-8 Guds faste grunnvoll – Brynjulf Hoaas.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768669/22243045377/1

 

Møteuke:

140927 – Gled deg i Herren! – Bjørn Storm Johansen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495742897/22051789553/1

280914 -Romerbrevet 12.1-2 Kroppen som et hellig offer – Bjørn Storm Johansen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495742897/21384427007/1

260914 – Lydighet mot Herrens vilje – Bjørn Storm Johansen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495742897/21342450191/1

240914 -Evangeliet vi tror på – Bjørn Storm Johansen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495742897/21327429669/1

230914 – Apostelen Peters evangelieforkynnelse – Bjørn Storm Johansen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495742897/21326581471/1

250914 -Jesus, hellig Gud – Bjørn Storm Johansen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495742897/21326570667/1

 

Høstmøte:

140913 – Sunne og levende kristne forsamlinger -Thor Fremmegård

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495757473/22051716101/1

140814 – Hedningenes mørke – Knut Ole Østertun

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495757473/21327432607/1

140814 – Vår legemes forløsning – Thor Fremmegård

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495757473/21326742515/1

140814 – Vingårdssøndag matt. 20,1-16 Arbeiderne i vingården – Thor Fremmegård

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495757473/21326738779/1

140913 – Forkynnelse av Kristi kors i 2014 (Seminar. Dårlig Lyd)Thor Fremmegård.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495757473/25441465419/1

130814 – Vingårdssøndag jes. 27,2-6 Herre vokter sin vingård – Josef Birgersson

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495757473/21326731387/1

120814 – Psykisk helse og kristen tro – Thor Fremmegård

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495757473/21326717299/1

 

140831 – 12. Søndag i treenighetstiden. Nehemja. Øyvind Fonn.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/21390623131/1

 

140824 – Elsk hverandre. 1. Joh. 4. (Andakt samlingsfest) Endre Stene

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/21390615783/1

 

Sommerbibelkurs:

140817 – Veid og funnet for lett – Lars Egil Fredriksen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2503146571/21390399675/1

140817 – I begynnelsen. Syndefallet. 1.Mos – Kristian Fagerli

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2503146571/21390395877/1

140816 – Skjult bak blodet. Lars Egil Fredriksen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2503146571/21390388399/1

140816 – I begynnelsen. Gud skaper mann og kvinne. – Kristian Fagerli

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2503146571/21390377535/1

140816 – Nesten. – Lars Egil Fredriksen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2503146571/21390383161/1

140815 – I begynnelsen. Skapelsen. – Kristian Fagerli

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2503146571/21390369145/1

 

140608 – Første pinsedag. Ivar Moen

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/21384584759/1

 

140516 – Grunnlovsjubileet 17. mai 2014. Margreth Fonn

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/26635116279/1

 

140420. Første påskedag. Endre Stene

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/21387684601/1

 

140417. Skjærtorsdag. Endre Stene

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/21387638125/1

 

Områdeårsmøtet Røyrvik

140403 – Vitnesbyrd fra Tanzania. Sann omvendelse. – Joel Daniel.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/22051724873/1

140504 – Jesu gjenkomst og misjonen – Kjell Dahlene

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/22051719587/1

 

140504 – Salme 23. (Kveldsmøte) Kjell Dahlene

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/21390597613/1

 

Mannshelg Laberget

140330 – Øyvind Samnøy Laberget – Rom 1.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3006666267/25441456965/1

140330 – Thor Fremmegård Laberget Seminar 3 av 3 – Mann og hyrdeansvar; i hjem og menighet.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3006666267/25441451983/1

140329 – Øyvind Samnøy Laberget – Matt 4.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3006666267/25441444221/1

140329 – Thor Fremmegård Laberget Seminar 2 av 3 – Menn og følelser.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3006666267/25441438083/1

140329 – Thor Fremmegård Laberget Seminar 1 av 3 – Mannsidealer i bibelen i lys av ulike personlighetstyper.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3006666267/25441429997/1

140328 – Øyvind Samnøy Laberget – Hebr 10 (Dårlig lyd!).

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/3006666267/25441421839/1

 

140323 – Frimodighet i Jesu blod. Hebr. 10. (Andakt sangmøte). Endre Stene

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2495740777/21326679747/1

 

Møteuke:

140315 – Mark 10:2 Stein Solberg

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/2791818257/23966257033/1

140316 – Frigjort tilgitt. Stein Solberg

140313 – Matt. 9:35-38 Stein-Solberg
140312 – Bønn – Stein Solberg
140314 – Guds barn – Jesu brud og Åndens bolig. Stein Solberg

140309. 1. Søndag i fastetiden. Matt 4.1-11. Jesu fristelse. Bjørn Valde.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768093/21390512045/1

 

140202 – Jobs bok. Hvorfor, Herre? Endre Stene

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/390768669/21390495213/1

 

Vintermøte og møteuke: 

140209-Lorents-Nord-Varhaug-Matt-221-14
140209-Dan-Hesselund-Hebr-121-11
140208-Lorents-Nord-Varhaug-Matt-221-14
140208-Dan-Hesselund-Hebr-121-3
140208b-Dan-Hesselund-Hebr-121-3
140207-Dan-Hesselund-Hebr-1019
140206-Dan-Hesselund-Hebr-1019
140205-Dan-Hesselund-Hebr-719-28
140204-Dan-Hesselund-Hebr-37-413
2013:
Møteuke:
131117 Samnøy – Hebr 12,1-6
131116 Samnøy – Matt 24,29-51
131115 Samnøy – 4 Mos 21,4-9
131114 Samnøy – Lignelsen om såmannen
131113 Samnøy – Matt 5,1-12
131112 Samnøy – Matt 18,1-20
131110 Samnøy – Joh 5,1-15
131109 Samnøy – Jes 55
131108 Samnøy – Luk 16
131107 Samnøy – Brudgommen og bruden
131106 Samnøy – Synderinnen i Simons hus
131105 Samnøy – Hebr 9,27

Høstmøtet

05 Johannes Kleppa. I verden men ikke av verden. 130922.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/1778568490/15638231438/1

04 Johannes Kleppa. Et liv i lys av korset. 130921.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/1778568490/15638228628/1

03 Johannes Kleppa. En kristen og kulturen. 130920.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/1778568490/15638224914/1

02 Johannes Kleppa. Samvittighetsspørsmål og kristen uenighet. 130919.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/1778568490/15638220860/1

01 Johannes Kleppa. Hele Guds råd – Med Kristus i sentrum.130918.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/1778568490/15638216876/1

Finn Widar Knutzen – 2 Om kong Asa, til lærdom og trøst. 130922.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/1778568490/15638239112/1

Finn Widar Knutzen – 1 Om kong Asa, til lærdom og trøst. 130921.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/1778568490/15638235638/1

 

Vintermøtet

2013-02-10 Sverre Bøe- Gullkristne II.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/1173045497/10530012939/1

2013-02-10 Sverre Bøe – Lukas 18, 31-34.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/1173045497/10529989255/1

2013-02-09 Sverre Bøe – Gullkristne I.

https://app.box.com/s/fktjiivhb652reetm029/1/1173045497/10529973893/1

2012:
Møteuke:
20121028 Matt 3 2-10 Ņge Hunnestad
20121027 Som får uten hyrde Ņge Hunnestad
20121026 Gal 4 Ņge Hunnestad
20121025 Rettferdiggjørelse Åge Hunnestad
20121024 Lukas 10, 25-37 Åge Hunnestad
20121023 Joh 16,23-24 Åge Hunnestad
20121021 Lukas 17, 19-31 Åge Hunnestad
20121020 Matt 24,1-14 Åge Hunnestad
20121019 Åp 2,1-7 Ņge Hunnestad
Møteuke:
Joh 12,12-26. Henry Skogvoll
Galaterbrevet III. Henry Skogvoll.
Galaterbrevet II. Henry Skogvoll.
Galaterbrevet I. Henry Skogvoll.
Den sanne omvendelse. Henry Skogvoll
Høstmøtet:
4 Vokse – sannheten tro i kjærlighet.
3 Nådegavene – til å oppbygge Kristi legeme.
2 Ta vare på Åndens enhet.
1 Et liv som er kallet verdig.
Områdeårsmøte:
4 Thor Fremmegård – Samvittigheten.
3 Thor Fremmegård – Joh 21,15-19.
2 Olav Vestbøstad – Korleis vera eit vitne i vår tid.
1 Thor Fremmegård – Joh 18,39 – 19,13.
2011:
120325 – For Gud eller organisasjonen? Øyvind Samnøy.
Møtøuke: 
23.01.2011 ؘyvind Samnøy – Joh 4,46-54
21.01.2011 Øyvind Samnøy – Luk 17,20-37
19.01.2011 ؘyvind Samnøy – Rom 8,9.12-16.26
16.01.2011 ؘyvind Samnøy – 2 Mos 17,8-16.
12.01.2011 ؘyvind Samnøy – Salme 40,1-4; Åp 14,1-3
11.01.2011 ؘyvind Samnøy – Hebr 4,9-16
09.01.2011 Øyvind Samnøy – Matt 3,13-17
08.01.2011 Øyvind Samnøy – 1 Joh 1,5-10
07.01.2011 ؘyvind Samnøy – Salme 12,6; 72,12-14
2009:
Møteuke:
24 – 04.12.2009 ؘyvind Samnøy Luk 13,22-30.
23 – 03.12.2009 ؘyvind Samnøy Matt 24,1-14; Luk 21,20-31
21 – 28.11.2009 Øyvind Samnøy Luk 19,29-44; Sak 9,9
20 – 22.11.2009 Øyvind Samnøy Matt 25,31-46
19 – 21.11.2009 Øyvind Samnøy Matt 5,1-6
18 – 20.11.2009 Øyvind Samnøy Matt 25,1-13
17 – 19.11.2009 Øyvind Samnøy 2 Sam 11
16 – 18.11.2009 ؘyvind Samnøy Hebr 2,14-3,1.
15 – 17.11.2009 Øyvind Samnøy Åp 3,7-13
14 – 15.11.2009 Øyvind Samnøy Matt 22,1-14
13 – 14.11.2009 Øyvind Samnøy Joh 13,1-17
12 – 13.11.2009 Øyvind Samnøy 1 Mos 3,1-15
11 – 06.11.2009 Øyvind Samnøy 2 Kor 12,7-10