Namsos Misjonsforsamling er en misjonsforsamling på evangelisk-luthersk grunn. Det betyr at vi anser Bibelen for å være er den eneste sanne rettesnor for tro og liv. Vi legger videre til grunn den forståelse av Skriften som vi møter i de evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter.

 • Vi tror på en hellig, allmektig og treenig Gud, som har skapt og opprettholder verden, og som en dag vil skape en ny himmel og en ny jord.
 • Vi tror at hvert enkelt menneske er skapt av Gud, i hans bilde. Derfor vil vi fastholde at ethvert menneskeliv er ukrenkelig fra unnfangelse til den naturlige død.
 • Vi tror at hvert enkelt menneskes alvorlige problem, synd, gjør at alle mennesker i utgangspunktet er fiender av sin skaper.
 • Vi tror at ikke noe menneske, uansett status eller livserfaring, kan gjøre seg fortjent til å bli et Guds barn gjennom egne handlinger.
 • Vi tror at Jesus Kristus var fullt og helt Gud og fullt og helt menneske, som døde stedfortredende for våre synder og sto opp igjen fra de døde.
 • Vi tror at det bare er ved troen på ham at et menneske blir berget fra evig fortapelse. Det mennesket som omvender seg til Gud, bekjenner sine synder og tror på Guds løfte, blir erklært rettferdig for Gud: «for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.» (Rom. 3,23-24)
 • Vi tror at Den hellige ånd tar bolig i alle som tar imot Jesus Kristus.
 • Vi tror at Bibelen er en troverdig bok og Guds åpenbarte vilje. «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» (2. Tim. 3,16)
 • Vi tror at Gud skaper og opprettholder troen ved Den Hellige Ånd gjennom nådemidlene – Ordet, dåpen og nattverden
 • Vi tror at gode gjerninger ikke er en forutsetning for, men en nødvendig frukt av en sann tro. Som Gud selv er hellig kalles vi i til å leve samsvar med de ti bud.
 • Vi tror at misjon er Guds vilje. Frelsen i Jesus Kristus er tilgjengelig for alle som hører og tar imot ham som sin frelser og herre. Jesus kalte sine etterfølgere til å forkynne evangeliet for alle folkeslag, og det kallet gjelder alle kristne. «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.» (Luk. 24,46-47)

 

De evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter

De tre oldkirkelige trosbekjennelsene:

De lutherske trosbekjennelsene: