NUF

Namsos Ungdomsforening er for alle fra 9. klasse og oppover. Vi møtes cirka annenhver fredag kl. 19.00. Følg oss på facebook. Styret består av: Caleb Sandvær (leder), Agnes Hitland (nestleder), Julia Fjell, Andrea Hegge, Isak Brattgjerd. I tillegg er Øyvind Rott (tlf. 977 79 959) og Mathias Eftevand med som voksenledere.

Bibelgrupper

Info kommer!

Gledesbud

Ungdomskoret Gledesbud samler ungdom fra hele Trøndelag. Koret er likevel knyttet til Namsos og har sine fleste øvelser på Misjonssenteret. Gledesbud har tre CD-innspillinger bak seg. Disse kan kjøpes her. Dirigent og kontakperson er Rune Hegle, tlf: 473 38 222.

KONFIRM – konfirmasjonsundervisning

Gjennom ca. 45 undervisningstimer gir vi hvert år undervisning i bibelhistorie, troslære, etikk og katekisme. Vårt mål er at konfirmantene blir bedre kjent med Bibelen og framfor alt bokens sentrum – Jesus Kristus. Vi ønsker også gi veiledning til et liv som kristen. Dersom noen ønsker å delta fra andre steder i Namdal, forsøker vi å legge til rette for dette ved å ha undervisningen i helgene. Ta kontakt med Øyvind Rott (977 79 959) om tilbudet.