NUF

Namsos Ungdomsforening er for alle fra 10. klasse og oppover. Vi møtes cirka annenhver fredag kl. 19.00. Følg oss på facebook. I styret sitter: Arne Berre, Aron Berre, Irene Hegle, Isak Berre  og Mathias Stene. Bjarne Ljøkjell og Endre Stene er med som voksenledere.

Bibelgrupper

Bibelgruppene samles annenhver uke til samtale og fellesskap.

  • For 16 år og oppover.
  • For 14 – 15 år. Kontaktperson er Øyvind Rott, tlf: 977 79 959
  • For 12 – 13 år. Kontaktperson er Fredrik Knutzen, tlf: 938 43 091

JIF – Jesus I Fokus

JIF er for 8. klasse og oppover. I løpet av året samles vi tre ganger. Da drar vi på tur til ett eller annet sted i Namdal, deler Guds Ord sammen, og har det veldig sosialt! Ungdom fra andre steder enn Namsos er også veldig velkomne! Følg med på facebook.  Kontaktperson er Hallvard Bø, tlf: 476 89 001

Gledesbud

Ungdomskoret Gledesbud samler ungdom fra hele Trøndelag. Koret er likevel knyttet til Namsos og har sine fleste øvelser på Misjonssenteret. Gledesbud har tre CD-innspillinger bak seg. Disse kan kjøpes her. Dirigent og kontakperson er Rune Hegle, tlf: 473 38 222.

KONFIRM – konfirmasjonsundervisning

Gjennom ca. 45 undervisningstimer gir vi hvert år undervisning i bibelhistorie, troslære, etikk og katekisme. Vårt mål er at konfirmantene blir bedre kjent med Bibelen og framfor alt bokens sentrum – Jesus Kristus. Vi ønsker også gi veiledning til et liv som kristen. Dersom noen ønsker å delta fra andre steder i Namdal, forsøker vi å legge til rette for dette ved å ha undervisningen i helgene. Ta kontakt med Øyvind Rott (977 79 959) om tilbudet.