Generelle henvendelser

Postadresse: Namsos Misjonsforsamling, Fossbrennvegen 12a, 7805 Namsos.
E-post: post@namsos-misjonsforsamling.no

Forsamlingsleder

Ledelse

Forsamlingen ledes i fellesskap av eldste- og diakoniråd, valgt av forsamlingens årsmøte. Eldsterådet utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentsforvaltning og sjelesorg. Diakonirådet er forsamlingens driftsstyre, leder omsorgsarbeidet og har det daglige ansvaret for praktiske og økonomiske sider av forsamlingens liv.

Eldsteråd

Øystein Hitland (leder)
Bjarne Ljøkjell
Georg Gjøra

Diakoniråd

Arve Ryen
Siri Fjell
Miriam Bø
Eva Stene

Kontaktskjema