Loading...
Kontakt2019-05-07T13:19:11+00:00

Generelle henvendelser

Postadresse: Namsos Misjonsforsamling, Fossbrennvegen 12a, 7805 Namsos.
E-post: post@namsos-misjonsforsamling.no

Forsamlingsleder

Endre Stene, Tlf: 906 33 5 33, e-post: estene@nlm.no

Ledelse

Forsamlingen ledes i fellesskap av eldste- og diakoniråd, valgt av forsamlingens årsmøte. Eldsterådet utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentsforvaltning og sjelesorg. Diakonirådet er forsamlingens driftsstyre, leder omsorgsarbeidet og har det daglige ansvaret for praktiske og økonomiske sider av forsamlingens liv.

Eldsteråd

Bjarne Ljøkjell
Øystein Hitland
Øyvind Rott
Endre Stene

Diakoniråd

Ruth Altin
Georg Gjøra
Arve Ryen
Siri Fjell
Solvor Lende
Fredrik Knutzen

Kontaktskjema