Generelle henvendelser

Postadresse: Namsos Misjonsforsamling, Fossbrennvegen 12a, 7805 Namsos.
E-post: post@namsos-misjonsforsamling.no

Forsamlingsleder

Ledelse

Forsamlingen ledes i fellesskap av eldste- og diakoniråd, valgt av forsamlingens årsmøte. Eldsterådet utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentsforvaltning og sjelesorg. Diakonirådet er forsamlingens driftsstyre, leder omsorgsarbeidet og har det daglige ansvaret for praktiske og økonomiske sider av forsamlingens liv.

Eldsteråd

Øystein Hitland (leder)
Bjarne Ljøkjell

 

Diakoniråd

Andreas Gjøra
Georg Gjøra
Arve Ryen
Siri Fjell
Solvor Lende
Mathias Hegge

Kontaktskjema