KONFIRM 2023-2024

KONFIRM starter opp i september. For deg som skal begynne i 9. klasse. (Dette året slår vi sammen to årskull, dvs at