Årets konfirmanter

29. mai ble fem av forsamlingens flotte ungdommer konfirmanter på Misjonssenteret. Ca. 170 - 180 hadde møtte frem på høytidsmøtet. Formann Knut

Årets konfirmanter2016-11-08T19:39:19+02:00