KONFIRM – konfirmantundervisning skoleåret 2017 – 2018

Bli kjent med Bibelen – og Bibelens sentrum: Jesus Gjennom ca. 40-45 undervisningstimer i bibelhistorie, troslære, etikk og katekisme, ønsker vi