Bli kjent med Bibelen – og Bibelens sentrum: Jesus

Gjennom ca. 40-45 undervisningstimer i bibelhistorie, troslære, etikk og katekisme, ønsker vi at konfirmantene blir bedre kjent med Bibelen, og fram for alt Jesus Kristus  – bokens sentrum.  Vi ønsker også gi veiledning til et liv som kristen. Øyvind Rott og Endre Stene har hovedansvaret for undervisningen, sammen med eventuelle gjestelærere.

Undervisningen vil foregå på ettermiddagstid i Misjonssenteret, samt at vi vil ha to konfirmanthelger/turer på starten og slutten av året. Kommer imidlertid deltakerne fra et større geografisk område, vil vi legge opp til flere konfirmanthelger, og mindre ettermiddagsundervisning i Namsos.

Vi tilbyr konfirmasjon på Misjonssenteret i Namsos eller andre steder i Namdal om ønskelig. Du kan følge undervisningen også om du ikke ønsker å ha selve konfirmasjonen i NLM-regi.

Pris:
900 kr, inkl. materiell, mat m.m. Ved medlemskap i ”Konfirm” slipper en denne denne kostnaden. Det koster 50 kr å være medlem. (Det vil kunne påløpe ekstra kostnader knyttet til leie av hytte, reisekostnader m.m.)

Påmelding:
Fortløpende, men senest 1. mai.
Til Øyvind Rott (orott@nlm.no, 9779959) eller Endre Stene (estene@nlm.no, 90633533)
Ta kontakt om du har spørsmål!

 Hjertelig velkommen til konfirmantundervisning!