KONFIRM – konfirmantundervisning skoleåret 2019 – 2020

Bli kjent med Bibelen – og Bibelens sentrum: Jesus Gjennom ca. 40-45 undervisningstimer i bibelhistorie, troslære, etikk og katekisme, ønsker vi at