14. – 18. september var Misjonssenteret i Namsos fylt opp av forventningsfulle «lyttere». Evangelist og teolog Stein Solberg fra Halden deltok som taler på årets høstmøte.

a-se-inn-i-guds-kjaerlighets-dyp-foto-oyvind-rott

Foto: Øyvind Rott

Solberg har ikke vært i Namdal siden han på 80 – tallet som ung forkynner i Indremisjonsselskapet besøkte ytre Namdal. For de aller aller fleste var det derfor et nytt møte med en «ny» forkynner, selv om mange også hadde «møtt» ham gjennom boka «Forenet med den elskede» (Lunde Forlag).

Temaet for hele uka, inkludert høstmøtet i helga – var som i Solbergs bok, den såkalte «Brudemystikken». Solberg forkynte Bibelens røde tråd om Kristus som brudgom og de troende som brud. Ikke bare er det vakre ord og fin poesi, men realiteter: Herren kaller menneskene inn i et «åndelig ekteskap» med ham. «Din skaper er din ektemann.» (Jes 54:5) Vårt forhold til Kristus ble sett i lys av at Herren framfor alt kaller oss til å være hans brud. Budskapet var ransakende og vekkende, men framfor alt frigjørende.

På vitnemøte søndag, og i etterkant av uka, gav mange uttrykk for at de gjennom forkynnelsen hadde fått se mer av, og dypere inn, i Guds kjærlighets dyp. Mange reiste nok hjem med ønske om å grave dypere i sannheter som våre «åndelige fedre» levde i, i langt større grad enn oss nåtidskristne.

Endre Stene