Velkommen til digital møteuke!

Taler: Curt Westman.

Møtene finner du her hver dag i møteuka fra 8. – 17. januar.

Søndag 17. januar

Lørdag 16. januar

Fredag 15. januar

Torsdag 14. januar

Onsdag 13. januar

Tirsdag 12. januar

Søndag 10. januar

Lørdag 9. januar

Fredag 8. januar