Generelle henvendelser

Postadresse: Namsos Misjonsforsamling, Fossbrennvegen 12a, 7805 Namsos.

E-post: post@namsos-misjonsforsamling.no

Forsamlingsleder

Forsamlingsleder: Mathias Eftevand

Epost: meftevand@nlm.no

Ledelse

Forsamlingen ledes i fellesskap av eldste- og diakoniråd, valgt av forsamlingens årsmøte. Eldsterådet utøver ansvaret for forkynnelse, sakramentsforvaltning og sjelesorg. Diakonirådet er forsamlingens driftsstyre, leder omsorgsarbeidet og har det daglige ansvaret for praktiske og økonomiske sider av forsamlingens liv.

Eldsteråd

Øystein Hitland (leder)

Georg Gjøra

Mathias Eftevand (forsamlingsleder)

Diakoniråd

Hanna Hegle (leder)

Miriam Bø (nestleder)

Arve Ryen

Terje Altin

Eva Stene