Samtale og sjelesorg

Sjelesorg er «omsorg for sjelen». Enten man har levd som kristen lenge eller er helt ny på veien, kan man tynges av mange tanker og spørsmål. Kanskje ønsker du å bli en kristen, men vet ikke helt hvordan? Har du behov for forbønn? Ønsker du en samtale, ta kontakt med:

Øystein Hitland (forsamlingsleder, tlf. 922 52 663)

Mathias Eftevand (forsamlingsleder, tlf. 988 66 102)

Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Diakonalt arbeid

Av og til kan noen av oss ha behov for hjelp, støtte eller oppmuntring. Det kan være sykdom, alderdom, ensomhet, eller andre forhold. Forsamlingen ønsker å ha fokus på sykebesøk, besøkstjeneste til de som ikke har mulighet til å komme i forsamlingen, og skysstjeneste for de som trenger hjelp til å komme til våre møter.

Kontaktinfo besøkstjeneste: Eva Johanne Stene (tlf. 45 88 95 05)