Gi en gave

Vi er takknemlige for alle som vil støtte forsamlingens arbeid med en gave. Samtidig kan du da også ved det være med å bidra til at evangeliet når til steder på kloden der det ennå ikke er nådd.

Vårt kontonummer: 4400 07 93083.

Vårt vippsnummer: 59598.

Fast giver: Det er mulig å gjøre avtale om å være fast giver til forsamlingen. Enten direkte, eller gjennom ordning  «fordelt giveravtale» der deler av gaven går til forsamlingen, mens hoveddelen vil gå til NLMs sentralt. (Informasjon om dette kommer…)