Namsos Misjonsforsamling er en selvstendig kristen forsamling som siden 2000 har holdt til på bedehuset «Misjonssenteret» i Fossbrenna

Hver søndag samles vi normalt kl.11.00. Noen søndager kl 17.00. Høst og vår er det faste møteuker. I tillegg arrangeres flere bibel- og møtehelger i løpet av året. I kalenderen får du mer informasjon.

Ulike misjonsforeninger, bibelgrupper og lag er knyttet  til forsamlingen. Du er hjertelig velkommen til å bli med i en av disse. Ta også kontakt med forsamlingsleder om du ønsker informasjon knyttet til dåp, konfirmasjon, bryllup, salving og forbønn, eller begravelse.

Et hjem

Vi ønsker å være et «åndelig hjem» for mennesker som tror på Jesus Kristus som sin frelser, der troende finner hvile i evangeliet, får hjelp i sitt liv med Herren, blir sett og satt pris på, og får bruke sine nådegaver til oppbyggelse for fellesskapet.

– med Guds Ord i sentrum

Troen på Jesus skapes og holdes ved like ved Guds Ord, slik det er åpenbart for oss i Bibelen. Derfor ønsker vi at Guds Ord skal være sentrum for alt det som skjer i forsamlingen.

– ut til folk, og folkeslagene

Vi er en «Misjonsforsamling», fordi vi sammen med NLM deler kallet «Verden for Kristus». Vi støtter flere misjonærer i aktiv tjeneste med tilknytning til forsamlingen. Samtidig ønsker vi å dele evangeliet om Jesus i vårt nærmiljø, slik at Jesus blir trodd, elsket og etterfulgt av flere.

En del av NLM

Vi er tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM er Nord-Europas største misjonsorganisasjon med et omfattende bistands- og misjonsarbeid med 150 utsendinger på tre kontinenter. I Norge har organisasjonen ca. 2400 foreninger, forsamlinger og lag fordelt på 7 regioner. Den driver også et stort skolearbeid, med 25 skoler fra grunnskole- til høgskolenivå, blant annet Val landbruksskole i Nærøy som forsamlingen på en særlig møte støtter.

Medlemsskap

Vi vil å være en åpen forsamling: Enhver som ønsker å gå i Namsos Misjonsforsamling er hjertelig velkommen. Samtidig gir vi gi mulighet til sterkere tilhørighet ved å tilby medlemskap. Dette er også en forutsetning for å kunne ha tale- og stemmerett på årsmøte.

Et medlemsskap i Namsos Misjonsforsamling innebærer ikke at en er medlem i NLM som organisasjon. Det gir heller ingen kirkerettslig tilhørighet. Våre medlemmer kan derfor være medlemmer i ulike trossamfunn. NLM er heller ikke noe eget kirkesamfunn. Men NLM tilbyr kirkerettslig tilknytning til organisasjonen gjennom innmeldelse i «NLM trossamfunn«.

Ta kontakt om du ønsker å bli medlem. Forutsetninger for medlemsskap kommer til uttrykk i vår lover: Lover for Namsos Misjonsforsamling