Utleiepriser for Misjonssenteret, 01.01.21

 

Leie pr. døgn                                                                       Vasking

Lillesal                                                                 1.200,-                                                                                   500,-

Storsal                                                                 1.500,-                                                                                   700,-

Kjøkken oppe                                                     1.200,-                                                                                   500,-

Kjellerstue                                                           1.200,-                                                                                   500,-

Kjøkken nede                                                         600,-                                                                                   300,-

Gymsal                                                                     400,-                                                                                   200,-

Hele huset                                                            4.500,-                                                                                  2.000,-

 

20% rabatt på døgn to ved leie over flere dager.

Avbestilling mindre enn en uke før leiedato, betales med 50% av leie. I forbindelse med konfirmasjonshelger i Namsos, betales 50% leie ved avbestilling tre

måneder før, og 100% leie ved avbestilling to måneder før.

25% rabatt på utleie til forsamlingens medlemmer/de med faste oppgaver knyttet til Namsos Misjonsforsamlings virksonhet.