Bli kjent med Bibelen – og Bibelens sentrum: Jesus

Gjennom ca. 40-45 undervisningstimer i bibelhistorie, troslære, etikk og katekisme, ønsker vi at konfirmantene blir bedre kjent med Bibelen, og fram for alt Jesus Kristus  – bokens sentrum. Vi ønsker også å gi veiledning til et liv som kristne mennesker, og tar opp en del aktuelle spørsmål og tema. Øyvind Rott har hovedansvaret for undervisningen, sammen med Mathias Hegge. Vi håper også å få inn forskjellige gjestelærere.

Undervisningen vil i utgangspunktet foregå på ettermiddagstid i Misjonssenteret. Dersom vilkår/regler for slike samlinger tillater det vil vi også legge opp til konfirmanthelg/tur.

Dersom det blir flere deltakere fra et større geografisk område, vil vi vurdere å legge opp til flere helger, og mindre ettermiddagsundervisning i Namsos.

Vi tilbyr konfirmasjon på Misjonssenteret i Namsos eller andre steder i Namdal om ønskelig. Du kan følge undervisningen også om du ikke ønsker å ha selve konfirmasjonen i NLM-regi. De fleste år har noen fulgt vår undervisning som et supplement til det opplegget de gjerne har hatt i sin lokale menighet.

Pris: 
1000 kr, inkl. materiell, mat m.m.

Man kan tegne medlemskap i KONFIRM. Da reduseres prisen for hele opplegget til 500,-, (inkl medlemsavg. 50,-). Dette henger sammen med at KONFIRM mottar økonomisk støtte for medlemmer.

(Det vil kunne påløpe noe ekstra kostnader knyttet til konfirmanthelg/tur.)

Påmelding: 
Fortløpende, men senest 3. juli. (Ta gjerne kontakt selv om fristen er gått ut.)
Til Øyvind Rott (orott@nlm.no, 9779959)

Ta kontakt om du har spørsmål!

 

 Hjertelig velkommen til konfirmantundervisning!