Gledesbud har gjort sin tredje innspilling! I høstferien var møtesalen på Misjonssenteret bygd om til studio. Koret hadde så to intense helger med mye bruk av stemmebåndene. Sangerne var til slutt litt slitne, men tilfredse. Nå står en foran et stort etterarbeid før resultatet er klart. Takk til snekker, dirigent, innspillingsleder, produsent og utgiver Rune Hegle som har gjort en kjempeinnsats!